Innovasjonspris til Spekter Digital

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøsenteret ved UiS tildelt SR-Banks innovasjonspris for 2022.

Senteret har gjennom mange år bygget opp et meget anerkjent forskningsmiljø innen læringsmiljø i skoler og barnehage, og har også utviklet programvare som brukes i skoler over hele landet.<

Les mer om saken
Vår visjon
Alle barn skal ha et trygt og godt skolemiljø
Smilende klasseforstander og elev som holder en samtale
Foto: Getty Images

Hva er Spekter Digital? 

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

ikon av puslebrikke

Utvikling

Spekter er nyttig for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen.
ikon av en bjelle

Varslingssystem

Verktøyet kan brukes som varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.
ikon av kompass

Følge med

Spekter kan brukes som et av flere verktøy på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet.

Effektivt for læreren

Føl deg tryggere og mer sikker i jobben for å trygge miljøet for elevene. Din kompetanse for å følge opp klassemiljøet er avgjørende.
- Verktøyet gir deg mer tid til de viktige avklaringene.

Eg føler meg mykje tryggare i rolla som lærar og til å handtere konfliktar og mobbesaker.
Lærer
En laerer og elev som har en hyggelig samtale sammen på kontoret til laereren
Foto: Getty Images

Derfor utviklet vi Spekter Digital

SpekterDigital er utviklet av Læringsmiljøsenteret som et pedagogisk verktøy som kan brukes i skolen for å jobbe med å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene.

Det er ifølge opplæringsloven kapittel 9A en del av skolens mandat og plikt å innhente viktig informasjon om elevenes læringsmiljø, og mange skoler i Norge bruker allerede verktøyet.

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø.

Det er ofte du holder ting for deg selv. Så Spekter synes jeg var veldig bra å gjennomføre da.
Elev
Elev foran en pc
Foto: Getty Images

Hvem er Spekter for?

Grunnskoler

Kan benyttes ved gjennomføring av elevsamtaler med elever fra 1-3 trinn, eller for eldre elever som ikke kan gjennomføre Spekter selv.
Undersøkelsen kan benyttes av elever fra 3./4. klasse på barneskolen til og med videregående skole.

Videregående skoler

Spekter kan også benyttes av alle i videregående skoler.