Bestilling og priser

Bestill abonnement på digitalt Spekter

Skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bestille abonnement på digitalt Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Hvordan bestille abonnement på digital Spekter?

Tjenesten leveres i tolv – 12 – måneder f.o.m. avtaleinngåelse, og vil deretter leveres inntil avtalen sies opp av en av partene.

Den gjensidige oppsigelsesfristen regnes fra datoen for mottatt oppsigelse og er på tre - 3 - måneder.

Slik bestiller du:


Send en e-post til post@spekterdigital.noOpplysningene vi trenger er:

Vi anbefaler at én eller to personer per skole får administrasjonstilgang. Disse bør være rektor, skoleleder eller IKT-ansvarlig. Person(er) med administratortilgang må være klar over hvilket ansvar det innebærer.

 • - Navn på skole / skoler og kommune / fylkeskommune
 • - Fakturaadresse
 • - Kommunens / fylkeskommunens organisasjonsnummer
 • - Skolens bedriftsnummer
 • - Fakturareferanse
 • - Navn og tittel på bestiller
 • - Navn og tittel på kontaktperson på skolen
 • - Navn på person(er) som skal ha administrasjonstilgang*
 • - Elevtall pr. skole

Bestiller vil så motta kontrakt og databehandleravtale hvis skoleeier (kommunen / fylkeskommunen / styret for privatskolen) ikke allerede har signert avtalen. Når vi mottar signert kontrakt, og evt. databehandleravtale, vil skolen få tilgang til Spekter.

Når en skoleeier kjøper tilgang til Spekter, som innhenter påloggingsopplysninger via Feide, skal det foreligge en databehandleravtale. Det er skoleeier som er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. I henhold til personopplysningsloven er det kommunen eller fylkeskommunen som skal signere databehandleravtalen.

Skoleeier må også aktivere Spekter hos Feide for at skolene skal få tilgang.

Priser

Pris pr. år i NOK gjeldende fra 1. januar 2020.
Prisen fastsettes ut fra totalt antall elever
på skolen og det er ingen begrensninger på
antall undersøkelser som kan gjennomføres i avtaleperioden:

 • 1-100 elever: 2.892,- + mva.
 • 101–200 elever: 3.315,- + mva.
 • 201–300 elever: 4.875,- + mva.
 • 301–400 elever: 6.435,- + mva.
 • 401–500 elever: 7.995,- + mva.
 • 501–600 elever: 9.360,- + mva.
 • 601–700 elever: 10.920,- + mva.
 • 701–800 elever: 12.480,- + mva.
 • 801–900 elever: 14.040,- + mva.
 • 901–1000 elever: 15.600,- + mva.
 • 1001–1250 elever: 18.525,- + mva.
 • 1251–1500 elever: 21.450,- + mva.
 • 1501–2000 elever: 24.765,- + mva.
 • 2000 eller fler: ta kontakt for et tilbud.


Prisliste følger årlig konsumprisindeks. Prisstigning utover årlig indeksregulering varsles ved direkte informasjon til kontaktperson oppgitt ved bestilling. Abonnenten er ansvarlig for å melde ev. endring av kontaktperson.

Fakturering

Vi sender faktura fortløpende etter å ha mottatt signert kontrakt og databehandleravtale.
Faktureringen skjer forskuddsvis én gang pr. år.