Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter om Spekter ...............................

Smilende klasseforstander og elev som holder en samtale
Foto: Getty Images

Universitetet i Stavanger beskriver fordelene ved å bruke Spekter

31/03/2022

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er lansert i to versjoner, som kan brukes i ulike situasjoner

Les mer

Det er lansert to nye versjoner av Spekter Digital

16/12/2021

Læringsmiljøsenteret har utarbeidet en ny undersøkelse som er tilpasset forskriften til opplæringsloven og en ny revidert versjon av undersøkelsen som tidligere har vært brukt.

Les mer

Revidert forskrift til opplæringsloven vedr. bruk av ikke-anonyme undersøkelser

26/08/2021

Den reviderte forskriften til opplæringslova som trådte i kraft 01.08.21, har nå kommet med bestemmelser for bruken av ikke-anonyme undersøkelser, som Spekter Digital. Den gir oss konkrete krav og kriterier for når og hvordan slike undersøkelser kan benyttes.

Les mer

Oppdatering etter Arendal kommunes sak om GDPR 

06/07/2021

Siste oppdatering om Arendal kommunes behandling av personopplysninger i kartleggingsverktøyet Spekter. Personvernnemnda fastslår at det er rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger i Spekter

Les mer

Nytt partnerskap med Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU

25/05/2021

Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU har derfor inngått partnerskap for å skape et enda bedre verktøy for lærere og elever. Frontkom EDU drifter allerede løsningen og kjenner systemet veldig godt.

Les mer

Hoppe over spørsmål

20/05/2021

Elevene trenger ikke svare på et spørsmål for å gå videre i undersøkelsen. Det betyr at eleven kan hoppe over spørsmål og likevel gjennomføre.

Velge bort det åpne spørsmålet

20/05/2021

Skolene må/kan ta en vurdering på om de ønsker å ha med det åpne spørsmålet. Dette er noe de må ta med i risikovurderingen sin. Om de tar "risikoen" på hva som kan komme i dette feltet, eller ikke.

Informasjon til eleven når de starter undersøkelsen

20/05/2021

Forsiden som eleven får opp når de starter på en undersøkelse viser tydeligere at det er frivillig å ta undersøkelsen, men de blir oppfordret til å ta den for andre elevers læringsmiljø.

Her er teksten som står:

Hei navn!
Hvorfor bør du svare på spørsmålene i Spekter?
Det er frivillig for deg å svare på Spekter. Du kan hjelpe både deg og andre elever til å få det trygt og godt på skolen når du svarer på undersøkelsen. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Vi tar godt vare på svaret ditt!
Det kan hende at skolen får opplysninger i undersøkelsen som de må samarbeide med foresatte om, men ingen elever eller foresatte får se akkurat hva du har svart. Det er bare ansatte på skolen som trenger det, som får se svaret ditt.
Svar så ærlig du kan på spørsmålene.