Lærerveiledning for bruk av undersøkelsen

Veiledning og informasjon om hvordan du som lærer kan gå frem med bruken av undersøkelsen i Spekter, hva du kan gjøre og hva du kan si for at eleven og du som lærer skal oppnå ønsket resultat.

En laerer og elev som har en hyggelig samtale sammen på kontoret til laereren
Foto: Getty Images

Få hjelp til å komme igang

Et praktisk eksempel:

Til kontaktlæreren kan Nils si at han blir mobbet av Arne, Edel og Ola. Dette er hans subjektive oppfattelse og skal aksepteres som sådan.

Læreren skal ta dette på alvor, men trenger mer informasjon for eventuelt å sette inn tiltak overfor de tre elevene. I dette tilfellet kan det være hensiktsmessig å bruke Spekter.

Gjennom de tre delene under kan du følge fremgangsmåten som er gjort i dette praktiske eksempelet:

ikon av kompass

Del 1
Undersøkelsen

Ikke-anonymt spørreskjema
som besvares av elevene i en gruppe, med påfølgende analyse av informasjon.
ikon av en bjelle

Del 3
Skolens evaluering

Når analysen av mulige mobbetilfeller er gjort gjennom spørreundersøkelsen, innledende analyser, elevsamtaler og eventuell observasjon, må skolen gjøre en evaluering

Trenger du hjelp til å sette opp undersøkelsen i Spekter verktøyet?

For å sette opp undersøkelsen i Spekter verktøyet kan du gå til denne siden. Her får du veiledning til hvordan du logger inn, oppretter grupper, legger til elever og deretter oppretter undersøkelsen.

Brukermanual av Spekter verktøyet

Ønsker du lærerveiledningen for hvordan du går frem når du skal prate med elevene kan du se PDF utgaven her:

Lærerveiledning - last ned PDF 

Ønsker du brukermanualen for hvordan du setter opp undersøkelsen, logger inn, oppretter grupper, kan du se den her:

Brukermanual - last ned PDF
En vinkende figur som sier spekter

Hvorfor skal du bruke Spekter?

‍Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om elevenes læringsmiljø (Jf. Opplæringslovenskapittel 9 A). Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. Spekter kan være et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø, og kan brukes ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing. Kartleggingsverktøyet kan også brukes som en ikke-anonym digital elevsamtale.

Spekter bruker prinsippet om triangulering for å kunne samle inn gyldige opplysninger, og for å oppnå en så sikker evaluering som mulig. Gjennom triangulering hentes ulik informasjon om et fenomen fra mange kilder – på flere måter. I Spekter ivaretas triangulering ved hjelp av spørreskjema, elevsamtale og eventuelt observasjon.