Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på det som flere lurer på angående Spekter-undersøkelsen

Foto: Getty Images

Finnes Spekter-undersøkelsen på papir?

Ja, om ønskelig kan abonnenter få tilsendt spørsmålene fra Spekter.

En elev logger seg på, og får opp meldingen: «Det er ingen aktive undersøkelser».

NB! Ikke slett den eksisterende eleven som ligger i gruppen. 

Forsøk følgende:

  • Klikk inn på gruppen som eleven er lagt inn i
  • Trykk på «plukkliste»
  • Dukker eleven opp i listen under? Dersom eleven gjør det, velg «slå sammen» til høyre i kolonnen.
  • Bla deg deretter opp til eleven som ligger i gruppen og velg «slå sammen» til høyre i kolonnen
  • Da får du opp et varsel om å slå sammen brukerne. Velg ja.

Eleven skal da komme inn i samme undersøkelse som resten av klassen siden dere har koblet elev sammen.

En lærer oppdager at en eller flere elever ligger inne med feil Feide-brukernavn i gruppen før undersøkelsen er i gang. Kan lærer gjøre endringer i gruppen?

Ja, gruppen kan oppdateres og endres så mye læreren ønsker før en undersøkelse er opprettet.

Når læreren legger inn en elev i en gruppe får læreren opp følgende melding: «Eleven eksisterer allerede».

En elev kan kun ligge i én gruppe. Dersom en annen lærer har lagt inn eleven i en annen gruppe, må denne læreren slette eleven fra sin gruppe slik at eleven er frigitt. Samme lærer kan heller ikke ha én elev i to forskjellige grupper. 

Elever slettes ikke i Spekter selv om de slettes fra en opprettet gruppe. Hvis du skal opprette en ny gruppe, f.eks. i forbindelse med en ny undersøkelse, vil elevene da ligge tilgjengelig når du klikker på «lag ny gruppe». For å legge elevene til i en ny gruppe, klikker du på «legg til». Elevene skal kun legges inn i Spekter én gang.

Hvis en lærer sletter elever i en gruppe, vil resultatene fra tidligere undersøkelser også slettes?

Nei, resultatene fra en tidligere undersøkelse vil ligge inne i Spekter frem til slettedatoen som læreren har satt.

Ingen elever i klassen får opp undersøkelsen læreren har opprettet. Hva kan være årsaken?

Det kan være flere årsaker til dette:

  • Læreren må laste opp klassen i en gruppe, og opprette en undersøkelse i Spekter.
  • Læreren må sjekke at det ikke ligger to aktive undersøkelser for samme gruppe. Sjekk at tidligere undersøkelse er avsluttet før ny undersøkelse aktiveres.
  • Elevenes Feide-brukernavn er ukorrekt. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang. Feide-brukernavnet skal ikke inneholde @skolenavn.no, kun brukernavnet. Sjekk «slå sammen» i første punkt.
  • Når læreren har opprettet en gruppe og en undersøkelse, må læreren aktivere undersøkelsen. Først da vil elevene få opp gjeldende undersøkelse ved innlogging.

For å aktivere undersøkelsen, klikk på "aktiver"-knappen helt til høyre for den opprettede undersøkelsen.

aktiver undersøkelse

Hvor mange elever kan legges inn i én gruppe?

I en gruppe er det mulig med maks 60 elever. Spekter er et verktøy som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Læringsmiljøsenteret anbefaler mindre grupper da vi har erfaringer med at elever syns det kan være vanskelig å ta inn over seg en så stor navneliste når de skal velge navn i Spekter. Dette kan blant annet gi utslag i at elevene som ligger øverst i bildet blir mest valgt. Et slikt utslag kan være uheldig dersom man f.eks. benytter informasjonen til å sette i gang tiltak basert på feilaktig informasjon.

Kan en gruppe redigeres etter at en undersøkelse er opprettet? 

Nei. Når en undersøkelse er opprettet tar Spekter utgangspunkt i gruppen som allerede er opprettet. 

F.eks.: En lærer har glemt å legge til en elev i klassen. For at klassen skal få opp «glemt» elev må læreren slette undersøkelsen, legge til den glemte eleven i gruppen, og så opprette en ny undersøkelse. Etter dette kan elevene gjennomføre Spekter. 

Med unntak av kobling (se punkt 1).

Vi er to kontaktlærere i en klasse, kan jeg gi tilgang til den andre kontaktlæreren?

Ja. Ønsker du å gi tilgang/fjerne tilgang til andre lærere, klikk på:

gi tilgang

Læreren som har opprettet gruppen og undersøkelsen (eller ansatt med administrasjonstilgang) kan gi/fjerne tilgang.

Lærere som har tatt i bruk Spekter, vil være synlig i nedtrekksmenyen. Det er kun læreren som har opprettet undersøkelsen/gruppen, eller ansatt med administrasjonstilgang som kan gi tilgang til andre ansatte ved skolen. Læreren kan når som helst trekke tilbake tilgangen. Det er kun læreren som opprettet undersøkelsen eller ansatt med administrasjonstilgang som har rettigheter til å slette en undersøkelse.

Kan jeg som rektor få tilgang til undersøkelsene som lærerne har opprettet?

Rektor kan ikke be om tilgang til en undersøkelse via Spekter, men rektor kan be Spekter om administrasjonstilgang. Send da en mail til support@spekterdigital.no og be om administrasjonstilgang.
Send feidebrukernavn og tittel.

Vi anbefaler sterkt at skolen tar en vurdering på hvem som skal få en slik tilgang. Dette gir tilgang til alle undersøkelser og grupper ved skolen, og vi vil påpeke at skolen må tenke over hvilket ansvar som hviler over en administrasjonstilgang, og hvem som skal ha denne.

Undersøkelsen er utløpt, men to elever har ikke gjennomført. Kan lærer åpne samme undersøkelse?

Ja, det er mulig dersom elevene har ligget inne i gruppen sammen med klassen når undersøkelsen ble opprettet. Er undersøkelsen utløpt må lærer klikke på «rediger» og sette ny «til dato». Elevene vil da få opp samme undersøkelse som resten av klassen har gjennomført.

Ønsker du å redigere undersøkelsen, klikk på:

rediger undersøkelse

Når en lærer er inne på enkeltbesvarelser er det en knapp der det står «åpne undersøkelsen» til høyre. Hva skjer hvis læreren klikker på denne?

Knappen låser opp elevens besvarelse slik at eleven kan svare på et eller flere spørsmål på ny. Eleven må deretter trykke fullfør for å sende inn sin besvarelse på ny. Eleven trenger ikke å besvare alle spørsmål på ny, kun redigere.

Vi anbefaler sterkt at læreren tar en vurdering på om det er nødvendig å benytte seg av denne muligheten. Besvarelsen bør ikke endres etter at elevene har snakket med andre. Bruk sunn fornuft ved slike henvendelser. 

åpne undersøkelse

Når læreren/eleven logger på med Feide kommer ikke kommunens/fylkeskommunens navn opp i nedtrekksmenyen.

Kommunen eller fylkeskommunen må aktivere Spekter hos Feide før Læringsmiljøsenteret kan gi skolene tilgang. Spekter skal ligge klart som en applikasjon/tjeneste hos Feide som må aktiveres. Skolen må selv etterspørre denne aktiveringen fra sin kommune.

En lærer/elev logger seg på med Feide-brukernavn og passord og får opp feilmeldingen: «Innlogging feilet: dette kan skyldes feil brukernavn eller passord, at passord er utløpt eller at brukerkontoen er låst».

Læreren/eleven har skrevet inn feil brukernavn eller passord. Klikk på «glemt brukernavn eller passord». Spekter kan ikke hjelpe med Feide-innlogging. Ta kontakt med Feide.

Skjermbilde av innloggingen til Feide, når innlogging har feilet

Læreren importerer en eksisterende Excel-fil, men får opp melding om at Spekter kun tillater CSV-fil. Hva betyr dette?

Excel-filen må lagres som en CSV-fil. Åpne excel-filen, klikk på fil øverst til høyre, deretter "lagre som", og velg CSV (semikolon-delt). Se her for beskrivelse av import.

Læreren gjennomfører en import av elever inn i en gruppe ved hjelp av CSV-malen, men det er ikke mulig å klikke på lagre. Hva kan være årsaken?

Det er viktig å følge malen. Dobbeltsjekk at alle opplysninger er korrekte, og at elevene ligger inne med «feide_uid», «firstName», «lastName», «gender».

Feide-brukernavnet («Feide_uid») skal IKKE inneholde @skolenavn.no, kun brukernavnet.

Læreren har lagt inn en annen lærer i en gruppe. Når læreren logger seg på får ikke læreren tilgang til å opprette grupper eller undersøkelser. Lærer får opp elevsiden i Spekter og ikke lærersiden.

En lærer skal ikke legges inn i en gruppe, men gis tilgang dersom læreren skal ha dette. Dersom læreren blir lagt inn i en gruppe blir læreren omgjort til en elev. Dette resulterer i at læreren får elevtilgang og ikke lærertilgang.

Ønsker du å gi tilgang til andre lærere, klikk på:

gi tilgang