Nytt partnerskap med Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU

Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU har derfor inngått partnerskap for å skape et enda bedre verktøy for lærere og elever. Frontkom EDU drifter allerede løsningen og kjenner systemet veldig godt.

En smilende Thor André
Thor André Gretland, Frontkom
Bilde av Dag Jostein Noraker fra Laeringsmiljosenteret
Dag Jostein Noraker, Læringsmiljøsenteret

"Vi gleder oss enormt til å jobbe med og videreutvikle både verktøy og kundeservice sammen med skolene”  Sier Thor Andre. 

“Min bakgrunn som lærer gjør at jeg identifiserer meg med hvilke utfordringer skolen har, og ser hva vi kan bidra med i videreutviklingen av Spekter Digital."

"Vi er veldig glade for å inngå partnerskap med Frontkom EDU om salg,  kundeservice og videreutvikling  av Spekter digital. 

Dette tror vi vil profesjonalisere driften ytterligere og komme brukerne til gode."

Spekter Digital
- Tryggere skolemiljø

Vår visjon er å lage verktøy som gjør det enklere for lærer og skoleledelse å gjøre en god jobb for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Spekter er blitt tatt i bruk av mange skoler, og vi har fått mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Nå gleder vi oss til den neste delen av reisen i dette viktige arbeidet.

Students in calssroom with computer
Foto: Getty Images


Frontkom har jobbet med Læringsmiljøsenteret som partner på teknisk utvikling og drift i lang tid allerede. Således kjenner vi produktet godt. Det tette gode samarbeidet vi har opparbeidet med Læringsmiljøsenteret, gjør at vi også kan ha en tett dialog om videreutvikling av verktøyet og sikre faglig forankring i arbeidet.  Nå vil vi ha fokus på forbedringer og videreutvikling. Ikke bare av produktet, men på kundeservice og tjenester som kundene har behov for.

Avtaler, support og kundekontakt

Avtaler som løper idag vil bli videreført. Alle eksisterende kunder vil bli kontaktet av oss slik at overgangen blir så smidig som mulig.

Har du innspill til produktet, eller bare vil vite mer om hva vi kan gjøre for deg - ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Telefon: 6910 9710

Epost: post@spekterdigital.no
For salg og andre henvendelser

Support: support@spekterdigital.no
For støtte til brukere av Spekter

www.spekterdigital.no