Revidert forskrift til opplæringsloven vedr. bruk av ikke-anonyme undersøkelser

Den reviderte forskriften til opplæringslova som trådte i kraft 01.08.21, har nå kommet med bestemmelser for bruken av ikke-anonyme undersøkelser, som Spekter Digital. Den gir oss konkrete krav og kriterier for når og hvordan slike undersøkelser kan benyttes.

Publisert: 26.08.2021

Kan fortsatt benyttes ved mistanke om mobbing

Forskriften beskriver at ikke-anonyme undersøkelser kan brukes:

  • Til informasjonsinnhenting der formålet har et forebyggende perspektiv med tanke på skolemiljøarbeid
  • Til informasjonsinnhenting på bakgrunn av konkret mistanke etter opplæringslova § 9A-4 og § 9A-5, ved langvarige, uoversiktlige eller kompliserte utfordringer i skolemiljøet, og andre undersøkelsesmetoder ikke har ført frem.

For at undersøkelser skal gjennomføres på en måte som i minst mulig grad griper inn i personvernet til elevene, er det eksplisitt påpekt at spørsmål om negative relasjoner der elever blir navngitt, kun kan benyttes i undersøkelser som gjennomføres på bakgrunn av konkret mistanke.

Spekter for systematisk bruk er under utvikling

Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU ser frem til å skreddersy Spekter Digital for å kunne ivareta undersøkelsesbehovet både i et forebyggende perspektiv og ved konkret mistanke. Slik Spekter Digital foreligger i dag, så vil den slik vi ser det bare kunne benyttes når man har en konkret mistanke om at noen ikke har det trygt og godt, og hvor nødvendige kriterier er oppfylt. Om kriteriene er oppfylt, vil være en vurdering som skolene må gjøre i forkant av bruk.

Læringsmiljøsenteret og Frontkom EDU er allerede i gang med å utvikle en versjon av Spekter Digital som også kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Dette betyr at det vil bli tilbudt to versjoner av undersøkelsen i løpet av relativt nær fremtid. Vi kommer med oppdatert informasjon underveis i prosessen.

Positivt med avklaringer

Vi er glade for at det er kommet en forskrift som tydeliggjør bruken av ikke-anonyme undersøkelser, og mener at Spekter Digital vil være et nyttig og nødvendig verktøy for å bidra til å skape trygge og gode skolemiljø.

Her kan du lese mer om forskriften

Ønsker du å lese den reviderte forskriften § 22A-5?
Den kan du lese her >

Spekter Digital
- Tryggere skolemiljø

Vår visjon er å lage verktøy som gjør det enklere for lærer og skoleledelse å gjøre en god jobb for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Students in calssroom with computer
Foto: Getty Images

Kontaktinformasjon

Telefon: 6910 9710

Epost: post@spekterdigital.no
For salg og andre henvendelser

Support: support@spekterdigital.no
For støtte til brukere av Spekter