Lærerveiledning > Del 3 Skolens evaluering

Del 3
Skolens evaluering

Når undersøkelsen, elevsamtaler og eventuell observasjon er gjennomført, må skolen gjøre en evaluering.

Klasseforstander og elev har individuell samtale på et eget rom
Foto: Skjermdump av Digitalt Spekter, Se Digitalt Spekter (01:14)

3. Skolens evaluering

Når analysen av mulige mobbetilfeller er gjort gjennom spørreundersøkelsen, innledende analyser, elevsamtaler og eventuell observasjon, må skolen gjøre en evaluering. Ifølge opplæringslovens kapittel 9 A er det rektor som er ansvarlig for å gjennomføre evalueringen om mulige mobbetilfeller og/eller andre forhold. Tiltak må deretter planlegges og iverksettes.

Som tidligere nevnt brukes Spekter for å identifisere elever som kan være en positiv ressurs i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet i klassen. Dette er interessant også når utfordringer ikke er mobberelaterte.

Videre tar vi imidlertid som utgangspunkt at gjennomføring av Spekter har identifisert mobbing.

Figur 4. Mobbestruktur og kontekst. Figuren illustrerer Passive, medløpere, isolerte og hjelpere.

Figur 4: Mobbestruktur og kontekst

Figuren viser de verifiserte mobbetilfellene 1 og 2 kombinert. Arne og Edel mobber Nils og Anne. Skolen har grunnlag for å sette inn tiltak, og det kan gjøres uten å ta de andre elevene i betraktning. Imidlertid befinner ikke mobbestrukturen seg i et sosialt vakuum; den blir påvirket av relasjonen til de andre elevene i klassen.

De sannsynlige «hjelperne», som kan være til støtte for den mobbeutsatte, var Per, Pål, Kari, Irene og Anders. De «isolerte» var Inger, Anne og Even.

En annen kategori er «medløpere» til de som mobber. Spørreundersøkelsen identifiserer ikke disse direkte, men man kan se hvem som har sterk relasjon til Arne og Edel, og undersøke holdningene deres. I elevsamtalene bør spørsmålet om mulige medløpere undersøkes. Vi henter informasjon fra sosiogrammene i Spekter, og undersøker om det er ensidige eller gjensidige relasjoner mellom de som mobber og hjelperne til de mobbeutsatte.

Annen informasjon som kan være nyttig:

  • Relasjonen mellom medløperne og hjelperne kan også være av interesse for tiltak.
  • Informasjon om hvem de mobbeutsatte og de isolerte gjerne vil være sammen med.
  • Relasjon mellom de som mobber kan ha betydning for tiltak for å stoppe mobbingen.

Til sist nevner vi at informasjonen i spørreundersøkelsen om læringsmiljøet, kan være nyttig som grunnlag for videre arbeid i klassen og blant foresatte.

Det er viktig å kartlegge elever som har innflytelse og positive holdninger. Dette gir mulighet til å påvirke elever via andre elever, og gjerne spesielt via hjelperne. For eksempel dersom en medløper ønsker å være sammen med en hjelper, og hjelperen blir rapportert av klassen for øvrig som en elev som bestemmer mye i klassen og har høy status. Her vil det være hensiktsmessig å spille på denne ressursen for å få medløperen til å bli en hjelper.

Denne veiledningen er ikke uttømmende. Det kan være flere spørsmål som bør sees opp mot hverandre. Dette vil være avhengig av den enkelte klasses utfordringer og muligheter.

Mer informasjon

For mer informasjon om tiltak for å stoppe mobbing og gjenoppretting, se
www.læringsmiljøsenteret.no

ikon av kompass

Del 1
Undersøkelsen

Ikke-anonymt spørreskjema
som besvares av elevene i en gruppe, med påfølgende analyse av informasjon.
ikon av en bjelle

Del 3
Skolens evaluering

Når analysen av mulige mobbetilfeller er gjort gjennom spørreundersøkelsen, innledende analyser, elevsamtaler og eventuell observasjon, må skolen gjøre en evaluering

Trenger du hjelp til å sette opp undersøkelsen i Spekter verktøyet?

For å sette opp undersøkelsen i Spekter verktøyet kan du gå til denne siden. Her får du veiledning til hvordan du logger inn, oppretter grupper, legger til elever og deretter oppretter undersøkelsen.

Brukermanual av Spekter verktøyet