Lærerveiledning > Brukermanual >Opprette og administrere undersøkelse

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Opprette og administrere undersøkelse

For å starte eller administrere en undersøkelse, må du først opprette en gruppe, legge til elever og opprette en undersøkelse. Her følger en veiledning som hjelper deg med å sette i gang og administrere undersøkelsen. Husk at elevene kun skal legges inn en gang, og det er derfor bare en lærer som skal legge inn en klasse.

Klikk på en av overskriftene under for å gå direkte til punktet du ønsker

1. Opprette grupper2. Legge til brukernavn ved hjelp av import3. Legge til brukernavn manuelt4. Opprette undersøkelse

1. Opprette grupper

For å sette i gang en undersøkelse, må det opprettes en gruppe med elever. I en gruppe er det mulig med maks 60 elever. Spekter er et verktøy som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Læringsmiljøsenteret anbefaler mindre grupper da vi har erfaringer med at elever syns det kan være vanskelig å ta inn over seg en så stor navneliste når de skal velge navn i Spekter. Dette kan blant annet gi utslag i at elevene som ligger øverst i bildet blir mest valgt. Et slikt utslag kan være uheldig dersom man f.eks. benytter informasjonen til å sette i gang tiltak basert på feilaktig informasjon.

Klikk på:

knapp opprett gruppe

Følgende dialogboks dukker opp:

dialogboks

Fyll inn navn på gruppe/klasse. Klikk på «legg til». 

Kontaktlærer velger selv navn på gruppen. Dersom man arbeider ved to skoler, må man kontrollere at riktig skole er valgt.

Klikk deretter på gruppen du har opprettet som nå ligger under «mine grupper»:

gruppe lagt til

2. Legge til brukernavn ved hjelp av import

Før du starter med import er det viktig at du har klart en elektronisk oversikt over elevenes Feide-brukernavn, fornavn og etternavn. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang.
Feide-brukernavnet skal IKKE inneholde @skolenavn.no på slutten, kun brukernavnet.

Skjermdump av Spekter hvor man kan legge til elever

Klikk på "Hent mal for CSV-import-fil". Spekter godtar kun opplastning av CSV-fil.
(CSV er det samme som Excel-fil.)

Skjermdump av Spekter hvor man kan legge til elever. Teksten «Trykk her for å hente malen for CSV-import fil» er gulet ut

Klikk på "OK" for å åpne spekterImportFormat.xlsx. (Excel-fil)

Skjermdump på en windows maskin av et vindu for å åpne spekterimportformat.xlsx

Du vil da få opp et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

Behold overskriftene i kolonne 1. «Kari Nordmann» og «Ola Nordmann» er kun eksempler på hvordan skjemaet skal fylles ut. Slett disse to og start utfyllingen av egne elever. Under Feide_uid skal elevenes Feide-brukernavn kopieres inn.

Når listen er ferdig utfylt og dobbeltsjekket skal Excel-arket lagres som CSV-fil. Klikk på «fil» øverst i venstre hjørne og deretter «lagre som».

Velg det område du ønsker å lagre filen og evt. endre navn. Før du klikker lagre må du velge riktig filtype. Her skal du velge CSV (semikolondelt).

Klikk deretter «lagre».
Følgende melding vil dukke opp på skjermen:

Klikk «ja», du ønsker å fortsette å bruke dette formatet.

Lukk Excel-arket. Du er nå ferdig med filen som skal importeres inn i Spekter. Lukk Excel-arket. Ved spørsmål om du ønsker å lagre på ny, klikk «ikke lagre».

Nå er det kun opplastningen som gjenstår.
Klikk på «bla gjennom» for å velge filen du har lagret.

Klikk deretter på:

I eksempelet ovenfor er det 15 elever som vil bli importert. Elevene vil dukke opp i gruppen du har opprettet.

Når du har importert alle elevene i gruppen, vil du ha et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

Får du opp en feilmelding kan det bety at en annen lærer ved skolen allerede har lagt inn disse elevene. Sjekk dette opp med den personen ved skolen som har en administrasjonstilgang.

Elevene skal kun legges inn én gang. Hvis du skal opprette en ny gruppe, f.eks. i forbindelse med en ny undersøkelse, må elevene først fjernes fra den gamle gruppen, deretter vil elevene ligge tilgjengelig når du klikker på «plukkliste» i en gruppe. For å legge eleven til i gruppen, klikker du på «legg til». Husk at elev kun kan ligge i én gruppe om gangen. Slett elev i eksisterende gruppe for muligheten til å legge elev i en ny gruppe. NB: ikke slett elev fra plukkliste med mindre eleven ikke lenger skal bruke Spekter. F.eks. ved endt skolegang osv.

3. Legge til brukernavn manuelt

Det er også mulig å legge inn elevene manuelt inn i gruppen. Før du legger til elevene, er det viktig at du har klasselisten og en oversikt over elevenes Feide-brukernavn foran deg. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang. Feide-brukernavnet skal IKKE inneholde @skolenavn.no, kun brukernavnet.
Trykk først på «legg til elever» og deretter på «Trykk her for å legge til enkelt elever»

Du vil da få opp følgende bilde:

Fyll inn informasjonen i alle feltene til hver enkelt elev i klassen. Husk kjønn.

Klikk deretter på:

Når du har opprettet alle elevene i klassen i gruppen, vil du ha et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

Elevene skal kun legges inn én gang. Hvis du skal opprette en ny gruppe, f.eks. i forbindelse med en ny undersøkelse, må elevene først fjernes fra den gamle gruppen, deretter vil elevene ligge tilgjengelig når du klikker på «plukkliste» i en gruppe. For å legge eleven til i gruppen, klikker du på «legg til». Husk at elev kun kan ligge i én gruppe om gangen. Slett elev i eksisterende gruppe for muligheten til å legge elev i en ny gruppe. NB: ikke slett elev fra plukkliste med mindre eleven ikke lenger skal bruke Spekter. F.eks. ved endt skolegang osv.

4. Opprette undersøkelse

For å opprette en undersøkelse trykker du på «Undersøkelser» øverst på siden eller «se alle undersøkelser».
Under «Mine undersøkelser» får du en oversikt over dine opprettede, gjennomførte, aktive og inaktive undersøkelser. Det er viktig å opprette gruppe før undersøkelse. Dersom lærer gjør endringer i gruppe etter undersøkelsen er opprettet, vil ikke disse endringene tre i kraft og dermed kan noen elever ikke komme med i undersøkelsen.

For å opprette en ny undersøkelse klikk på:

knapp opprett undersøkelse

Følgende dialogboks dukker opp:

dialogboks mine undersokelser
  • Fyll inn informasjonen i alle feltene
  • Slettedato: Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålet. Formålet settes av den enkelte skole. Vi anbefaler å sette slettedato til avgangsåret. All data vil bli permanent slettet på slettedato.
  • Velg mellom to forskjellige undersøkelser:

    - "Spekter"

    - "Spekter med voksenmobbing" (Inneholder tre ekstra spørsmål som omhandler voksenmobbing)
  • Velg gruppen som skal gjennomføre undersøkelsen.
  • Klikk på "Lagre".

Et tilsvarende skjermbilde vil da bli opprettet av din undersøkelse:

opprettet testundersøkelse

Undersøkelsen vil være aktiv frem til sluttdato er satt.

Ønsker du å se på spørsmålene til undersøkelsen, klikk på:

icon oye

Gjeldende undersøkelse illustreres. Du har også mulighet til å se hvilke elever som ikke har fullført undersøkelsen, og elever som ikke har startet undersøkelsen.

Ønsker du å redigere undersøkelsen, klikk på:

icon edit

Ønsker du å slette undersøkelsen, klikk på:

icon delete

Ønsker du å gi tilgang/fjerne tilgang til andre lærere, klikk på:

icon access

Læreren som har opprettet gruppe og undersøkelse kan gi tilgang til gruppe, undersøkelse eller begge deler.

Lærere som har tatt i bruk Spekter, vil være synlig i nedtrekksmenyen. Det er kun læreren som har opprettet undersøkelsen/gruppen, eller en med administrasjonstilgang, som kan gi tilgang til andre ansatte ved skolen. Læreren kan når som helst trekke tilbake tilgangen. Det er kun læreren som opprettet undersøkelsen eller ansatt med administrasjonstilgang, som har rettigheter til å slette gjeldene undersøkelse. Man kan også endre eier av gruppen ved for eksempel permisjoner eller lærer som slutter.

Gi laerer tilgang