Lærerveiledning > Brukermanual >Hvordan komme i igang med gjennomføring i Spekter

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Hvordan komme i gang med gjennomføring i Spekter

Om innloggingsportalen

Logg inn på:
https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/

Skolen får tilgang til Spekter når kommunen/fylkeskommunen har aktivert Spekter hos Feide. For å logge deg inn på Spekter må du ha en fungerende Feide-bruker tilknyttet skolen. Du velger din skoleeier som «tilhørighet».

Eksempel på Feide-innlogging:

Her velger du din tilhørlighet.

Logg deretter inn med din Feide-innlogging.

Etter at du har logget deg på, kommer du til oversikten "Mine grupper". Tilsvarende slik ser det ut når du logger deg på:

Lærere med administrasjonstilgang får en ekstra fane, i den øverste menyen, med navn «brukere» og vil se følgende når de logger på:

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual