Lærerveiledning > Brukermanual >Respondentside

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Elevenes svarside

Elevene som skal svare på undersøkelsen skal gå inn på: https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/

Elevene logger inn med Feide-brukeren sin, og får så opp undersøkelsen som er aktivert for denne eleven. Eleven kan velge mellom bokmål (BM), nynorsk (NN) og engelsk (EN). Dette velges i pilen øverst i høyre hjørnet foran elevens navn.

Åpningsside for elevene

Når eleven gjennomfører Spekter, vil eleven få ulike spørsmål som å: 

  • Svare ja eller nei
  • Velge inntil tre navn fra hele klassen
  • Velge grad i et spekter
  • Velge ubestemt antall navn fra klassen

Her er eksempler på spørsmålstypene:

spørsmål til eleven: Jeg trives godt på skolen
spørsmål til eleven: Hvem i klassen vil du helst være sammen med i friminuttene

Noen spørsmål vil være relatert til om man blir mobbet, og svarer eleven “ja” får dem oppfølgingsspørsmål om hvor ofte dette skjer:

spørsmål til eleven: Hvor ofte har du blitt mobbet de siste månedene

Elevene vil også få beskrivende tekster som definerer begrepene Spekter bruker:

Hjelpende info om mobbing

Når eleven har gjennomført undersøkelsen og klikker “Fullfør”, vil eleven få opp en kvittering på fullført besvarelse.

Kvitteringsside til eleven etter fullført undersøkelse

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual