Lærerveiledning > Brukermanual >Resultater

Brukermanual

Igangsettelse og administrasjon av kartleggingsverktøyet Spekter

tre menneskelignende figurer som vinker mot deg

Resultater av undersøkelsen

Etter undersøkelsen er gjennomført, vil den enkelte lærer ha mulighet til å hente ut resultater. Minimum én elev må gjennomføre for å se resultater.

Klikk på en av overskriftene under for å gå direkte til punktet du ønsker.

Resultater i et sosiogramResultater i et søylediagram

Se resultater

For å se resultater klikker du på øye-ikonet:

bilde av undersøkelse skjermbilde med en rød ring rundt øye-ikonet som går til "vis resultater"

Under «Handlinger» vil du få opp resultater i søylediagram og i sosiogram. Klikk inn på ønsket resultatbilde. Noen resultater vil kun være tilgjengelig for visning i søylediagram og noen vil være tilgjengelig i både søylediagram og sosiogram.

skjermbilde av resultatsiden

Det er også mulig å se elevenes enkeltbesvarelser på hvert spørsmål. Klikk på feltet for “Se resultater for..” og velg eleven du ønsker.

Resultater i et sosiogram

I sosiogramvisningen vil retningen på pilene, elevenes plassering og nedtrekksmenyen være gode hjelpemidler for videre analyse og etterarbeid. For å få opp resultatene i sosiogrammet må du velge hvilken retning du ønsker å se nærmere på, da vil pilene dukke opp i sosiogrammet.

Retning på pilene:

  • Piler mot elevnavn, betyr at andre elever har valgt eleven.
  • Piler fra elevnavn, betyr at eleven har valgt en annen elev.

Plassering

  • Jo nærmere sentrum i sirkelen, jo flere treff har eleven

Det er også mulig å klikke på elevnavn og få opp treff som er unike for den aktuelle eleven.
I nedtrekksmenyen er det mulig å filtrere på kjønn, relasjon og enkeltelev.

Eksempel på filtrering "alle relasjoner" er valgt:

Bilde av sosiogram med filtrering alle relasjoner som viser at pilene peker i flere retninger mot elevenes navn

Eksempel på filtrering "gjensidig relasjon" er valgt:

Resultater i et søylediagram

I søylediagrammet vil du se resultater som viser antall treff pr elev på det aktuelle spørsmålet som du har valgt i nedtrekksmenyen. I nedtrekksmenyen kan du også sammenligne ulike spørsmål som også er tilgjengelig som tabellvisning. Dersom en klasse har gjennomført flere undersøkelser er det mulig å sammenligne tidligere undersøkelser.

Også i søylediagrammet er det mulig å filtrere på kjønn og elevnavn.

Vær oppmerksom på at dersom en elev har valgt seg selv på noen av spørsmålene, vil dette resultatet kun være synlig i søylediagrammet. Det er ikke mulig å se dette resultatet i sosiogramvisningen.
Eksempel på sammenligning av spørsmål:

Ønsker du Brukermanualen på papir?  
Last den ned her

Eller du kan følge brukermanualen via seksjonen under.

Brukermanual